Skaitiniai. Life giving time

Vežiausi į Nidą keturias foto juostas. Išfotografavau vieną. Taip gavosi. Yra kaip yra. Kitą dieną po grįžimo, per pusryčius ji jau gulėjo fotolaboratorijoje. Iš karto po susitikimų lėkiau į Žvėryną, žandai dega iš smagumo ir laukimo. Galvojau, teleportuosiuos tais 10×15 cm popieriaus lakštais atgal. Bent taip. Vieno žodžio būtų užtekę paprasto, kad liepčiau sustabdyti mašiną […]